Om Atish

Atish är ett evenemangsbolag som sedan 2006 tillhandahåller klubbar, konserter, större kryssningar med inriktning inom persisk och orientalisk musik. Spannet för målgruppens ålder är stor och i dags dato finns över 10.000 registrerade medlemmar via Facebook samt 6.000 förregistrerade e-postmedlemmar.

En prestigeartad evenemangsform är Atish’s numera legendariska persiska kryssningar ombord på Silja Lines färjor som under fyra år arrangerat 14 fullbokade kryssningar, som lockat besökare från hela Nordeuropa.